Download Support Tool - Ultra


Download Support Tool - Supremo


Download Support Tool - Teamviewer


Install NIA Print Install NIA System Install NIA Print BACKUP
Gọi tư vấn: 407-433-8981 - Bình NguyễnTop 10 Customers

    Chúng Tôi,
  • Xây dựng System *Chia Turn* theo từng nhu cầu riêng biệt của từng tiệm Nails (không còn phải đau đầu nữa).
  • Xây dựng hệ thống quản lý đặt trưng riêng biệt (POS All-In-One) theo nhu cầu của các Công ty Franchise và các Anh/Chị có nhiều tiệm Nails.
  • Tư vấn và triển khai các chiến lượt kinh doanh mang lại giá trị cao và bền vững cho các chủ tiệm Nails.
  • * Không cần phải phô trương, hãy cố giữ bí mật những gì mà chúng ta có được khi làm việc với nhau *

Phu My Houston System - Nails Of America Baytown

Phu My Houston System - AMC Nails Pasadena

Phu My Houston System - Nails Of America Deer Park

Noire Bar Franchise - Clearwarter Florida

Tipsy Salonbar Franchise - Tipsy Lake Mary - Florida

Venetian Franchise - Florida

Classy Nails Spa Franchise - Wheaton IL

Fountain Nail Bar - El Paso Texas

Blue Sky Lounge Spa Salon - Colorado

Pro Nail By Tina - Phoenix AZ